Presentacions i ressenyes


ÍNDEX PRESENTACIONS, PRÒLEGS I RESSENYES

Nota: MOLTES PRESENTACIONS, SOBRETOT LES DELS MEUS PROPIS LIBRES, NO CONSTEN AQUÍ PERQUÈ NO LES PREPARAVA PER ESCRIT, EM LIMITAVA A EXPLICAR EL LLIBRE SENSE “APUNTS”